Tại Sao Phải Ép Cọc

Với các nền đất ở việt Nam đa số là yếu, ngoài ra khí hậu việt nam có độ ẩm không khí cao làm cho đất một số khu vực việt nam tương đối mềm, với những khu vực có nhiều gió nếu không có một nền móng vũng [...]

Cải Tạo Nâng Cấp Nền Nhà Khi Bị Nún

Để cải tạo nâng tầng, cần xử lý móng thật tốt trước khi thực hiện để tránh lún nứt.  Ở đây tôi xin đưa ra hai phương án. Phương án 1: Ép cọc và đổ thêm đài cọc ở chân cột biên, làm tăng khả năng chịu lực của móng cột [...]

Giằng Móng

Nhiều người không biết tính thế nào thậm cũng không biết có cần hay không và sao lại cần nó. Nhiều người vẫn quan niệm là giằng móng có thể giảm lún lệch và khi tính toán giả định rằng chúng phải chịu chuyển vị cưỡng bức lên tới [...]

Phương Pháp Móng Cọc Khoan Nhồi

Phương án móng cọc nhồi thường được với nhà cao tầng (thường trên 10 tầng). Rõ ràng cọc khoan nhồi chi phí tốn kém hơn so với cọc ép nên không ai muốn sử dụng, trừ trường hợp bắt buộc do cọc ép (hoặc cọc đóng) không đáp ứng [...]

Phương Pháp Móng Cọc Ép, Cọc Đóng

Được sử dụng khi phương án móng nông không đáp ứng được về mặt kỹ thuật (không ổn định, biến dạng nhiều) hoặc chi phí xử lý nền trong móng nông quá tốn kém. Có thể do địa tầng chủ yếu gồm các lớp đất yếu phân bố ở [...]