Các Phương Pháp Xử Lý Nền Đất Yếu

Phương pháp xử lí đất yếu gồm nhiều loại, căn cứ vào điều kiện địa chất, nguyên nhân và đòi hỏi với công nghệ khắc phục.

xử lý nền đất

Xử lý nền đất

Kỹ thuật cải tạo đất yếu thuộc lĩnh vực địa kỹ thuật, nhằm đưa ra các cơ sở lý thuyết và phương pháp thực tế để cải thiện khả năng tải của đất sao cho phù hợp với yêu cầu của từng loại công trình khác nhau, để quá trình ép cọc bê tông, làm móng được thuận tiện và đảm bảo chất lượng.

Với các đặc điểm của đất yếu như trên, muốn đặt móng công trình xây dựng trên nền đất này thì phải có các biện pháp kỹ thuật để cải tạo tính năng chịu lực của nó để cho các quá trình ép cọc bê tông, nền móng được thuận tiện và đảm bảo chất lượng.

Việc xử lý khi xây dựng công trình trên nền đất yếu phụ thuộc vào điều kiện như: Đặc điểm công trình, đặc điểm của nền đất… Với từng điều kiện cụ thể mà người thiết kế đưa ra các biện pháp xử lý hợp lý. Có nhiều biện pháp xử lý cụ thể khi gặp nền đất yếu như:

– Các biện pháp xử lý về kết cấu công trình

– Các biện pháp xử lý về móng

– Các biện pháp xử lý nền

Share this post