Yêu Cầu Của Cọc Tre

 Tre làm cọc phải là tre già trên 2 năm tuổi, thẳng và tươi ,đường kính tối thiểu phải trên 6cm (thường từ 80-100mm), không cong vênh quá 1cm/ 1md cọc. Dùng tre đặc ( hay dân gian hay gọi là tre đực) là tốt nhất . Độ dày [...]

Cọc Tre

Là loại cọc nêm, thường dùng cho nhà dân dụng ít tầng Dùng loại tre tươi, già, loại tre đực, chọn đoạn gốc có đường kính 70-100, dài 1500-2500, chặt vát ở mũi cọc. Thông thường đóng 20-25 cọc/m2. Cọc tre phải đóng trong đất ẩm, dưới mực ngầm. Nếu nền [...]

Cải Tạo Nâng Cấp Nền Nhà Khi Bị Nún

Để cải tạo nâng tầng, cần xử lý móng thật tốt trước khi thực hiện để tránh lún nứt.  Ở đây tôi xin đưa ra hai phương án. Phương án 1: Ép cọc và đổ thêm đài cọc ở chân cột biên, làm tăng khả năng chịu lực của móng cột [...]

Giằng Móng

Nhiều người không biết tính thế nào thậm cũng không biết có cần hay không và sao lại cần nó. Nhiều người vẫn quan niệm là giằng móng có thể giảm lún lệch và khi tính toán giả định rằng chúng phải chịu chuyển vị cưỡng bức lên tới [...]