Công tác gia công lắp dựng cốt thép cọc bê tông

–      Trong cọc bê tông cốt thép chủ được nắn thẳng cắt đúng kích thước, đảm bảo thép đúng chủng loại thiết kế.

–        Cốt thép đai được kéo thẳng bằng tời, cắt bằng máy cắt uốn, bằng bàn uốn hoặc bằng máy theo đúng kích thước thiết kế, khoảng cách cốt đai buộc đúng yêu cầu thiết kế.

–         Trong cọc bê tông thép đai xoắn được liên kết với thép chủ bằng dây thép buộc 1 ly.

–        Thép chủ được liên kết với hộp chi tiết đầu cọc bằng liên kết hàn, sử dụng que hàn Hữu Nghị.

–        Hộp chi tiết đầu cọc được gia công đảm bảo, bốn cạnh của mặt cọc bê tông phải nằm cùng trên một mặt phẳng, đảm bảo vuông đúng theo kích thước thiết kế.

–        Cốt thép cọc được gia công lắp dựng từng lồng theo thiết kế và được cán bộ giám sát của Công ty nghiệm thu trước khi lắp đặt vào ván khuôn.

Share this post