Ép Cọc Âm

Ép âm là ép cọc bê tông xuống sâu hơn mặt bằng thi công một khoảng cách nhất định, số mét âm tính từ đầu của đoạn cuối cùng đến mặt bằng thi công ép cọc.

ép cọc âm

Ép cọc âm

Tác dụng:  Mục tiêu chủ yếu của ép âm là tiết kiệm chi phí do phần ép âm không sử dụng cọc nên người sử dụng chỉ phải chi trả tiền nhân công, chi phí ép, ngoài ra còn giảm thêm các chi phí khác như đập phá cọc…

Trong quá trình triển khai thi công ép cọc bê tông, thường triển khai ép cọc âm trong một số trường hợp sau:

– Khi cọc đầu đoạn cọc cuối cùng đã ép xuống bằng mặt đất và tải trọng gần bằng tải trọng thiết kế thì tiến hành ép âm để khi ép âm đến một độ sâu nhất định cho phép thì tải trọng cũng đảm bảo tải trọng thiết kế.


– Khi đã xác định được độ sâu tại vị trí ép cọc, thì sử dụng tổ hợp các loại cọc đưa vào ép để khi ép âm đến một độ sâu nhất định thì đầu mũi cọc cũng gặp đá hoặc nền đất cứng.

Share this post