Công tác gia công lắp dựng cốt thép cọc bê tông

-      Trong cọc bê tông cốt thép chủ được nắn thẳng cắt đúng kích thước, đảm bảo thép đúng chủng loại thiết kế. -        Cốt thép đai được kéo thẳng bằng tời, cắt bằng máy cắt uốn, bằng bàn uốn hoặc bằng máy theo đúng kích thước [...]

ép cọc bê tông công trình dân dụng - công nghiệp

Ép Cọc Bê Tông Công Trình Công Nghiệp

Công nhân thi công lâu năm có kinh nghiệm, hiểu biết về chiều sâu địa tầng, phân bố các tầng sâu của đất, vận hành máy thi công thành thạo, an toàn, đảm bảo kỹ thuật, tiêu chuẩn quy phạm thi công cọc ép. (more…)