Trình Tự Thi Công Nghiệm Thu Cọc Ép Bê Tông Cốt Thép:

1. Thiết kế, thẩm định và phê duyệt cọc: Bao gồm thiết kế số đài cọc, số lượng cọc/đài cọc, vị trí cọc, chiều dài, kết cấu và kích thước cọc. Quá trình này do đơn vị tư vấn tính toán, thiết kế - dựa theo tài liệu khảo [...]

Gặp Sự Cố Khi Ép Cọc

Khi ép cọc bê tông mà cọc nghiêng quá mức quy định ( nghiêng 1%), cọc ép gặp các sự cố như gặp đất cứng, đá,...  đều phải nhổ lên ép lại hoặc ép bổ sung cọc mới. Do cấu tạo địa chất dưới nền đất không đồng nhất [...]

Kết Cấu Xây Dựng

Kết cấu là tập hợp các bộ phận của nhà hoặc công trình có liên hệ với nhau làm nhiệm vụ tiếp nhận, phân bố và chuyển tải trọng đứng và ngang của công trình xuống nền móng, cọc bê tông và bảo vệ công trình trước các tác [...]