Tiêu Chuẩn Lựa Chọn Thiết Bị Ép Cọc

– Lực ép lớn nhất của thiết bị không nhỏ hơn 1.4 lần lực ép lớn nhất (Pep)max tác động lên cọc do thiết kế quy định.

– Lực ép của thiết bị phải đảm bảo tác dụng đúng dọc trục cọc khi ép đỉnh hoặc tác dụng đều trên các mặt bên cọc khi ép ôm.

– Quá trình ép không gây ra lực ngang tác động vào cọc bê tông.

– Chuyển động của pittông kích hoặc tời cá phải đều và khống chế được tốc độ ép cọc.

– Đồng hồ đo áp lực phải phù hợp với khoảng lực đo.

– Thiết bị ép cọc phải có van giữ được áp lực khi tắt máy.

– Thiết bị ép cọc phải đảm bảo điều kiện vận hành theo đúng các quy định về an toàn lao động khi thi công.

Giá trị áp lực đo lớn nhất của đồng hồ không vượt quá hai lần áp lực đo khi ép cọc bê tông. Chỉ nên huy động khoảng 0,7 – 0,8 khả năng tối đa của thiết bị .

– Lực ép danh định lớn nhất của thiết bị không nhỏ hơn 1,4 lần lực ép lớn nhất

– Pép max yêu cầu theo quy định thiết kế

– Lức nén của kích phải đảm bảo tác dụng dọc trục cọc khi ép đỉnh, không gây lực ngang khi ép

– Chuyển động của pittông kích phải đều, và khống chế được tốc độ ép

– Đồng hồ đo áp lực phải tương xứng với khoảng lực đo

– Thiết bị ép cọc phải đảm bảo điều kiện để vận hành theo đúng quy định về an toàn lao động khi thi công

– Giá trị đo áp lực lớn nhất của đồng hồ không vượt quá 2 lần áp lực đo khi ép cọc

– Chỉ huy động từ (0,7 ÷ 0,8 ) khả năng tối đa của thiết bị ép cọc bê tông

– Trong quá trình ép cọc phải làm chủ được tốc độ ép để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

Share this post